ISO9001质量体系内审计划

                    2014年度内部质量体系审核计划
 

审  核  目  的
验证公司及各部门质量活动及结果是否符合体系文件和ISO9001:2008标准要求,确保体系运行的符合性和有效性
审  核  范  围
(以公司实际情况为准)
审  核  依  据
ISO9001:2008标准、管理手册、程序文件、其他有关文件/适用法律法规
审  核  时  间  安  排
月份
领导层
办公室
供销科
生产科
品管科
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6


7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
注:审核内容按手册职能分配表


  • 上一篇:ISO9001质量体系文件的编号及发放管理
  • 下一篇:ISO9001认证监视测量设备控制程序